Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyesületek, társaságok, Szövetségek képes leírás - Festő-művész.tlap.hu
részletek »

Egyesületek, társaságok, Szövetségek - Festő-művész.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: festomuvesz.tlap.hu » Egyesületek, társaságok, Szövetségek
Keresés
Találatok száma - 9 db
Alisca Amatőr Art Baráti Társaság

Alisca Amatőr Art Baráti Társaság

A közhasznú társaság 2010 novemberében alakult. A tagjai különböző területen dolgoznak és különféle technikákkal alkotnak. Van köztük újságíró, könyvelő, rendezvényszervező, technikus és még sokféle mesterséget végző művész. Minden hónapban más helyszínen állítják ki alkotásaikat, melyek között vannak kerámiák, ötvösmunkák, szobrok, faragások, térplasztikák, fotók, üvegfestmények, gobelinek és hagyományos festmények is.

Altamira Egyesület

Altamira Egyesület

Az ALTAMIRA EGYESÜLET 1994-ben alakult Budapesten, olyan ismert képző- és iparművészek összefogásával, akiket megihlet a természet szépsége és végtelen gazdagsága. Az egyesület neve az állatábrázolás egyik legelső emlékére, a spanyolországi barlangrajzok lelőhelyére utal. Alapszabályban is rögzített céljuk: a természet értékeinek művészi megörökítése, népszerűsítése, a természeti szép iránti vágy helyes útra terelése, szemléletformálás, ergo: természetvédelem. Az egyesületnek több mint ötven tagja van, akik a művészet számos területén dolgoznak. A kitűnő növény-, rovar-, madár-, állat- illusztrátorokon kívül van közöttük bélyegtervező, sokszorosító grafikus, ló- és állatszobrász, érmész, faliszőnyeg-tervező és több nemzetközileg is ismert állatfestő. Többük munkásságát díjazták már - itthon és külföldön - magas művészi vagy állami kitüntetésekkel. Talán bizarr újszerűnek nevezni a természet iránti elkötelezettséget, de túlcivilizált, környezetromboló világunkban, az izmusok küzdelmében valóban bátorságot jelent visszatérni a tiszta forráshoz. Az ALTAMIRA EGYESÜLET a Magyar Természettudományi Múzeum, a Vadászati Kulturális Egyesület és a WWF Magyarország irodájának támoga

Artoris Műterem

Artoris Műterem

Elérhetőségeink: Orgoványi Gábor: orgo@artoris.hu Selmeczi Zsuzsanna: susy@artoris.hu Képviseleti iroda: COMPRA Kft. cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 6. telefon: +36 (20) 52 82 105 fax: +36 (1) 215-3342 e-mail: info@artoris.hu Alkotók Az Artoris Műterem egy elismert művészekből álló alkotócsoport, mely egy új irányzatot, a SplitDecót képviseli hazánkban. Az Artoris Műterem célul tűzte ki az interakítv murális digitális festészet ezen egyedülálló formájának megismertetését az érdeklődőkkel. Az alábbiakban az Artoris Műterem két alapító tagját, Orgoványi Gábort és Selmeczi Zsuzsannát mutatjuk be.

Bárka Művészeti Szalon

Bárka Művészeti Szalon

A ?BÁRKA? Művészeti Szalon 1996 tavaszán alakult meg Tolnán, azzal a céllal, hogy összefogja a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A ?Bárka? tagjainak többsége festő, de vannak sorainkban keramikusok, szobrászok, zománcművesek, textilesek is. A tagság nagy része Tolna-megyei, de az évek során csatlakoztak megyehatáron túli alkotók is a 2000-ben egyesületté alakult gárdához. Ma már budapesti, székesfehérvári, kaposvári, mohácsi, nagykőrösi, kecskeméti alkotók is ehhez az alkotói csoporthoz tartozónak vallják magukat. Az Egyesület fontosnak tartja a tagok képzését, és az önképzési lehetőségek gyarapítását, és azoknak a kiállítási lehetőségeknek a keresését, ahol az alkotók munkáit a közönség megismerheti. Ennek érdekében szervezi az egyesület évente meg alkotótáborait, és azokat a kiállításokat, ahol csoportos bemutatkozásokra nyílik lehetőség. Az alkotók bemutatkozhattak már a megye számos településén, de volt csoportos tárlatuk többek között Budapesten is.

KaposArt Egyesület

KaposArt Egyesület

Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület K a p o s v á r, Toldi M. u. 7. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 79. Tel.: 06-20/9839-685, 06-20/9367-316 A Kapos ART-ról, becsülve munkájukat... A rendszerváltozás nem csak a gazdaságban, a politikában rendezte át a sorokat, hanem a művészetben, a képzőművészetben, iparművészetben is. Jól emlékszünk még arra, hogy 1990 előtt a kortárs képzőművészeti élet szervezeti rendje mennyire monolit volt. A hivatásos művészek a Művészeti Alapba tömörültek, a kicsit jobbak tagjai lehettek a Szövetségnek, a 35 éven aluliak pedig a Stúdiónak. Slussz. Pedig a képzőművészek sokféle ízlése, világfelfogása, rokonszenve, műfaja indokolja (s a művészet története során mindig is indokolta!), hogy sokféle szerveződés tagjai lehessenek. Nem is véletlen, hogy a két világháború között Magyarországon szakmai szervezetek sokasága működött, melyeket aztán gyors, operatív intézkedésekkel számolt fel a Rákosi-rendszer és őrizte meg az egysíkúságot (kis kivételektől eltekintve) a Kádár-éra. Ezek után az sem véletlen, hogy 1990 után elemi erővel tört föl az a szándék, hogy a művészek csoportosulásokat alakíthassanak. Kis változással megmaradtak a régi szervezetek, de a magyar képzőművészeti, iparművészeti közélet szervezetileg is igen színessé vált. Egyrészt létrejöttek szakmai alapon szervezett társaságok, egyesületek (külön-külön alakult meg a festők, a grafikusok, a szobrászok, a keramikusok és mások szakmai szerveződése), de - másrészt - igen sok területi alapon szervezett egyesület alakult, részben például a fővárosi kerületekben, de külön-külön sok esetben városokban, megyékben. Karakteres területe lett az új szerveződéseknek a több műfajú művésztársaságok sora, melyek bizonyos esetekben nagy hagyományú és már korábban létező társaságokat alakítottak újra. S továbbfejlődött a generációs alapon létrejött szerveződések sora (fiatalok, idősek stb.), valamint presztízs értékű a két művészeti akadémia létrejötte. Íly módon ma egy struktúrájában rendkívül változatos rendszere van a magyar képzőművészeti életnek, amely a kiállítások szellemén, szemléletén is érződik. Más kérdés, hogy egyre súlyosabbak a finanszírozási, fenntarthatósági, működési problémák. E sorok írójának az a véleménye, hogy a legkomolyabb szakmai kritériumokat a szakmai alapon szervezett egyesületeknél lehet megkívánni, hiszen ott például festőt festővel kell összemérni, s a legegyenetlenebb a szakmai mérce a területi alapon szervezett egyesületeknél, amikor a belépés és a tagság elve az, hogy hol lakik vagy dolgozik az adott művész. Az egyenetlenség oka, hogy ilyenkor festőt adott esetben szobrásszal kell összemérni vagy még nehezebb esetben még távolabb eső szakmai teljesítményeket kell összevetni a tagsági pályázat esetében, s a kritériumokat, követelményeket nehéz megszabni, a mércét minden esetben magasra helyezni. Fontos természetesen ezen kívül, hogy eleve a szakmai teljesítményen kívül milyen más, egyéb követelmények vannak. A mostanra létrejött igen sokféle szervezet között találunk rendkívül magas igényű szakmai munkát végző társaságokat, s bizony látunk olyanokat, melyek művészi értéke, munkájuk minősége, kvalitása alacsony színvonalat mutat. A Kapos ART az első megalakult társaságok közé tartozik, s kezdettől fogva rokonszenves, hogy ugyan - nevéből eredően is - területi szervezésű közösség, mégis tagfelvételi rendszerében laza, nem merev elveket vallanak az Egyesület vezetői, s így egy igen differenciált, összetett tagság jött létre Somogyországon kívűli művész személyiségekből is verbuválódva. A Kapos ART - ahogy én érzem - fontosnak tartja somogyiságát, hiszen székhelye Kaposváron van, s vezető művészeti is e régióhoz kötődnek, de ez nem zárja ki, hogy ne legyenek tagjai Budapestről, Miskolcról, Szekszárdról, Kecskemétről, Bajáról, Pomázról, s - ami nagyon lényeges - a határon túlról, így például Erdélyből is. Meghatározó kapcsolatokat ápolnak határon túli magyar művészekkel, s kiállításaikon sorra-rendre szerepelnek eddig nem is eléggé ismert alkotók, hangsúlyozva és jelezve a magyar kultúra és művészet egységét. Mindemellett sokféle szakmából verbuválódik az Egyesület - nevében is viseli, hogy Képző- és Iparművészeti -, tagjai festők, szobrászok, grafikusok, iparművészek, fotográfusok, művészeti menedzserek. Jogosan merül fel a kérdés: hogy ha ilyen sok helyről érkezett a tagság, s ilyen sok művészeti területről, akkor mi itt az összekötő kapocs, mi az a szervezési elv, minőségi elv, amely megkülönbözteti és egyedivé teszi e társaságot? Nos érzékelhető, hogy egyrészt jó eredményeket hoz, ha nem feltétlenül úgynevezett nagy nevekben gondolkozik egy Egyesület, hanem tagjai közé fogad fiatalokat, pályakezdőket, pályamódosítókat vagy olyanokat is, akiknek munkássága még nem ismert országosan, de sok esetben még saját közegükben sem, mégis izgalmas művek létrehozói. S alapvetően jellemző a szellemiségre, a művészi arculatra, hogy valamiféle újító attitűd vezérli a tagok többségét, s ezáltal magát a Kapos ART-ot is. Kiállításaik mindig szemléleti frissességről tanúskodnak, melyekben immár erőteljesen előtérbe kerültek az új médiumok. Hangsúlyos a jelenléte a digitális kultúrának, képalkotásnak Mindemellett az Egyesület markáns kiállítás szervező tevékenységet is folytat, művésztelepeket is szervez, így tevékenysége komplex, sok feladatot vállaló. A művésztelep szervezés lehetővé teszi, hogy felfigyelhessenek új jelöltekre, tehetségekre, s alkalmat teremt a tagság és a résztvevők egymás közötti oldottabb kommunikációjára. Mindezt úgy teszik, hogy megküzdenek a nem budapestiség összes problémájával, amely - tudjuk - egyik rákfenéje a kortárs magyar képzőművészeti életnek. A Kapos ART-ban a sokféle művészi teljesítmény mindig eredményez az avantgard, progresszív törekvésekkel érintkező, rokonszenvező minőséget, s az Egyesület sokszor szervez tematikus tárlatokat, melyek jobban próbára is teszik a tagságot. Mindemellett a hagyomány szerepét sem mellőzik, tagságukban jelen vannak olyan alkotók, akik a tradíciók folytatásában, ám újra értelmezésében látják fő művészi feladatukat, hivatásuk lényegét.

Magyar Grafikusművészek Szövetsége

Magyar Grafikusművészek Szövetsége

A Magyar Grafikusművészek Szövetsége 1992-ben alakult meg Budapesten, a Magyar Képző-és Iparművészek Szövetsége Képgrafikai Szakosztályának " jogutódjaként. A szövetség fő feladatának tekinti a Magyarországon élő és kiemelkedő művészeti tevékenységet folytató grafikusművészek szellemi és szakmai önállóságának megteremtését, érdekeinek védelmét, a grafika hagyományainak továbbápolását. A Fővárosi Bíróság a Magyar Grafikusművészek Szövetségét az 1989.évi II. Egyesülési törv. értelmében a 4753 végzéssel vette nyilvántartásba. A 2002-es évi adatok szerint a szövetségnek 250 nyilvántartott tagja van.

PopART Design festmény galéria

PopART Design festmény galéria

A belsőépítészet lezárásaként elengedhetetlen a képi látvány, vagyis a festmények illesztése a terekbe. Az ezen elemek megfelelő gondossággal kerültek megalkotásra és installálásra, az egységes és különleges látvány nem marad el. A PopART Design Stúdió ebben segít Önnek. Magyarországon talán elsőként, és eddig egyedülálló virtuális festmény galéria épült. Nem eltitkolt célja, hogy a szürke, egyhangú böngészést felváltva egy olyan helyre juttassuk el a látogatókat, ahol szinte realisztikussá válik a böngészés.

Prospero Művek

Prospero Művek

A Prospero Művek Kft. a 2000-es évben alapított Triart Graphics Grafikai Stúdió utódjaként jött létre. A társasági forma váltását több dolog mellett az ügyfélkör jelentős növekedése is indokoltá tette. Megrendelőink a kis- és középvállalkozások kategóriájába sorolható cégek. A tevékenységi kör már nem fért bele a grafikai stúdió kereteibe ezért egy minőség-központú ügynökségi formában működünk. Tevékenységünk: Teljes körű grafikai és nyomdai full-service (arculatok, időszaki vagy folyamatos kiadványok, brosúrák, katalógusok, plakátok, beszámolók, stb. tervezése és kivitelezése). Online marketing (weboldalak, hírlevelek, stb. készítése). Kommunikációs tanácsadás (PR, marketing kommunikáció, stb.)

Quartzbox - homok és festék animáció

Quartzbox - homok és festék animáció

?A Quartzbox formációt két képzőművész barát alkotta meg és helyezte szabadalom alá. A csapat tagjai: Cakó Dániel Medárd ? quartz animator, és Hidvégi Áron ? paint animator. A ?Quartzbox?, egy olyan komplex alkotói folyamat eredménye, mely kitörési pontokat keresve a már jelen lévő homok animációból, egy új vizuális képi világot alkotott. A korábbi megjelenítési forma részbeni átalakításával, egy újszerű horizontot próbál megnyitni, a homok és a festék együttes használatával, valamint a dupla szint adta lehetőséggel!

Tuti menü